[Movie]The Lost Bladesman

KhoOnxNouxWanxJai

Staff member

Donnie Yen as Guan Yu
Jiang Wen as Cao Cao
Alex Fong Chung Sun and Liu Bei
Chin Siu Ho as Yan Liang
Betty Sun as Qi Lan
Andy On
Shao Bing as Zhang Liao
Lee Ming as Wen Chou
Calvin Li as Qin Qi
Wang Po Chieh as Emperor Xian of Han
Wang Xuebing as Wang Zhi
Zhao Ke as Liu Bei's wife
Chen Hong
Dong Yong
Sang Ping

I am so excited for this! Donnie Yen as one of the most epic three kingdom characters Guan Yu!
 
Top