kevin cheng

  1. 123yanis

    [Mainland] Bu Bu Jing Xin 步步惊心 (HunanTV)

    * Title: 步步惊心 / Bu Bu Jing Xin * Also known as: Startling by Each Step * Genre: Romance, period drama * Episodes: 35 --------------------------- CAST * Liu Shi Shi as Maertai Ruo Xi / Zhang Xiao * Nicky Wu as Yin Zhen (4th Prince) * Kevin Cheng as Yin Si (8th Prince) * Yuan Hong as Yin Xiang...
  2. T

    [Hong Kong] The Seventh Day (TVB)

    # Title: 最美麗的第七天 (最美丽的第七天) # Cantonese/Mandarin title: Jui Mei Lai Dik Dai Chat Teen / Zui Mei Li De Di Qi Tian # English title: The Seventh Day # Also known as: The Most Beautiful Seventh Day # Genre: Romance/Drama # Episodes: 20 # Broadcast network: TVB # Opening theme song: The Most Beautiful...
Top